Nieuws

Hoe zit jij op de fiets in 2020?

Het is inmiddels een open deur: het gaat goed met het fietsen in Amsterdam. De afgelopen 20 jaar is het fietsgebruik sterk toegenomen. Zo maakten Amsterdammers in 1990 dagelijks 340.000 fietsritten, terwijl dit in 2013 bijna is verdubbeld tot 650.000 ritten per dag. Een mooie ontwikkeling, want fietsen is snel, duurzaam en bovenal gezond.

Maar de enorme toename van het aantal fietsers en fietsritten kent ook een keerzijde. Nu de fiets de dominante vervoerswijze begint te worden in de stad waant de fietser zich steeds onaantastbaarder. Hij maakt zijn eigen regels, kiest zijn eigen weg en ziet een fietsrit als een ritje op de bijrijdersstoel in de auto. Bellen, appen, internetten. Het lijkt wel alsof de mobiele telefoon bij de standaarduitrusting van de hedendaagse fietser hoort.

De afgelopen maanden is het mobiele telefoongebruik op de fiets veelvuldig in het nieuws geweest en is het gebruik van de smartphone zelfs gekoppeld aan ongevallencijfers. Maar het gedragsaspect van de fietser blijft onderbelicht: in zowel het nieuws als de beleidsplannen. Hoewel gedrag lastig meetbaar is en moeilijk uit is te drukken in cijfers, lijkt het wel alsof de vrije rol van de fietser wordt verdrongen door al het positivisme rondom de toename van het fietsgebruik.

En juist dat punt wordt belicht in onze korte documentaire ‘Kijk jij uit?’. Met deze film proberen we de ‘vrije’ rol van de fietser in een drukker wordende binnenstad van Amsterdam te illustreren. In 2020 komen namelijk naar verwachting 35 procent meer fietsers jou tegen. Een enorm aantal waardoor de kans op confrontaties toeneemt. Hierin ligt natuurlijk een rol voor de overheid, maar ook voor de individuele fietser die tot nu toe genoodzaakt is zijn eigen regels te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *